A kapitalizmusban a tőkeérdekek az elsődlegesek.
 
A HATALMI HIERARCHIA CSÚCSÁN A GLOBÁLIS PÉNZ- ÉS TŐKEHATALOM ÁLL.

 
A középső lépcsőfokon a helyi tőkehatalmak helyezkednek el, amelyek
 
közvetlenül irányítják az ellenőrzésük alá rendelt helyi fedőszerveket.
 
 
Ezek a helyi fedőszervek az egyes nemzetek államhatalmai.
 
 
Az állami korrupció tehát nem egy mellékszál.
 
A rendszert KIFEJEZETTEN AZ ÁLLAMI KORRUPCIÓ MŰKÖDTETÉSÉRE hozták létre. 
 
 
Az állam hivatalos működése csupán másodlagos, az elsődleges elvárás az,
 
hogy a globális tőkehatalom nemzeti „pénz-kiszivattyúzó szerkezete”
 
RENDELTETÉSSZERŰEN LÁSSA EL KIEMELKEDŐEN FONTOS FELADATÁT!
 
 
Ez a feladat az állampolgárok tartós- és folyamatos kifosztása.
 
 
A kifosztási folyamat „láthatatlan”, a politikai fedősztori pedig olyan erős jogi védelem
 
alatt áll, hogy azzal soha, semmit nem lehet kezdeni.  
 
 
A "JOGILAG RENDBEN LÉVŐ" kifosztásunk ellen az "összefogás" nem segít, 
 
ebben az ügyben kizárólag az OKOS EGYÜTTMŰKÖDÉS hozhat eredményt.
 

Fontos megjegyzés: az államrend elleni támadást a törvény büntetni rendeli, tehát ettől tartózkodni kell!
 

v2: